O mně

Bc. Soňa Horká, DiS.

Provozovatelka nestátního zdravotnického zařízení Fyzioterapie Horká (na základě rozhodnutí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje). Rozhodnutí str.1, str. 2 (pdf)

Registrovaný fyzioterapeut

(Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut dle zákona č. 96/2004 Sb.)

Vzdělání

2011 – 2014 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, obor Fyzioterapeut, bakalářské studium – diplom a dodatek diplomu
2003 – 2006 VOŠZ a SZŠ, Praha 4, obor Diplomovaný fyzioterapeut, denní studium – vysvědčení
1993 – 2000 Gymnázium Polička

Praxe

2015 – dosud Fyzioterapie Horká – fyzioterapeut
2012 – 2013 Školicí a fyzioterapeutické centrum Jimramov Jarmila Čápová – fyzioterapeut
2006 – 2015 Rehabilitace Spálenková, Polička – fyzioterapeut

Odborné kurzy

2017 – 2018 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku, RL – Corpus s.r.o. – osvědčeníosvědčení IIosvědčení III
2016
Nordic Walking pro fyzioterapeuty, Mgr. Vít Bábík – osvědčení
2015 – 2016 Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP I. – IV. část, Mgr. Bohumila Horká, Bc. Lenka Chudomská – osvědčení – osvědčení II
2015 Terapeutické využití TEMTEX tapu, Mgr. Jitka Kobrová, MUDr. et Mgr. Robert Válka – osvědčení
2012 – 2013 Koncept BPP v dětském věku, Jarmila Čápová, Mgr. Tomáš Debowski, MUDr. Aleš Doležal, CSc. – osvědčení 1, osvědčení 2
2010 Senzomotorická stimulace a stabilizace postury, Bc. Vlasta Bezvodová – osvědčení
2009 – 2010 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového ústrojí pro fyzioterapeuty dle konceptu Pražské školy myoskeletální medicíny profesora Lewita, MUDr. Miriam Toppischová, MUDr. Alena Šnoplová – osvědčení
2008 – 2009 Léčba funkční ženské sterility podle L. Mojžíšové, Bc. Vlasta Bezvodová – osvědčení

A další odborné přednášky a konference v rámci celoživotního vzdělávání.