Metody

Při terapii používám tyto metody:

  • Vojtova metoda
  • Bazální posturální programy
  • Hluboký stabilizační systém
  • Metoda pí. Ludmily Mojžíšové
  • Senzomotorická stimulace
  • Měkké techniky
  • Mobilizace kloubů a trakce
  • Kinesiotaping